Ett stort område i havet utanför Antarktis kommer att vara skyddat 35 år framöver. Det har 24 länder och EU kommit överens om. Området blir världens största marina reservat och ger skydd åt många valar, pingviner och sälar.

Sverige, som del av EU, och andra 24 länder som i natt kom överens om att skapa ett marint reservat som omfattar mer än 1,55 miljoner kvadratkilometer i Rosshavet, utanför Antarktis. Stora delar av området, motsvarande en yta lika stor som Spanien och Frankrike tillsammans, kommer att vara skyddat från fiske i 35 år och är särskilt viktigt då de flesta av jordens valar och pingviner finns där. Området har över 14000 olika djurarter och står för tre fjärdedelar av näringen till övriga världens hav.

Avtalet kom till efter fem års förhandlingar och misslyckade överenskommelser. Reservatet är det första som inrättas på internationellt vatten. Fastlandet på Antarktis har varit skyddat sedan 1961.

Avtalet som en viktig milstolpe på vägen mot att skydda fler av världens hav.