Ungefär vart tredje år inträffar en stor blomning av cyanobakterier i Östersjön, i regel följt av två år med mindre blomningar. Orsaken till den cykliska variationen har forskarna inte hundraprocentigt fastställt.

Sommarblomningen av cyanobakterier i Östersjön, vanligen kallad algblomning, brukar uppmärksammas av badande och medier när vattnet förvandlas till en gulgrön sörja. Genom att studera satellitdata har forskarna sett att algblomningen följer en viss cykel. – Vi ser att blomningarna, mätta som ytan av ansamlingar på havsytan, har en topp ungefär vart tredje år och är mindre dessemellan, säger Ragnar Elmgren, professor på Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande. – Vi känner inte till några liknande tre-årscykler hos växtplankton i havet. Däremot finns biologiska cykler i djurvärlden, exempelvis lämmelår vart fjärde år, som man anser beror på att lämlar under lämmelår betar av så mycket vegetation att det inte finns mat nästa år, säger Ragnar Elmgren. Forskarna har inte funnit några tydliga samband med solens instrålning, vindstyrka, vattentemperatur, salthalt eller näringsämnen som kan förklara cyanobakteriernas periodiciteten på tre år. Därför misstänker forskarna att biologiska mekanismer, till exempel ett virus, ligger bakom fluktuationen.