Regeringen hejdar Vellinge kommuns detaljplan för ett lägenhetsbygge i Skanör. Länsstyrelsen menar att kommunen inte tagit hänsyn till framtida vattenhöjningar.

Vellinge kommuns detaljplan för nya bostäder vid Axelssons torg i Skanör stoppades av Länsstyrelsen redan 2015. Kommunen överklagade men får nu ytterligare ett nej. Det viktigaste skälet är framtida höjningar av havsnivån som utgör en översvämningsrisk, rapporterar Sydsvenskan. Ett stort behov av nya bostäder är inte skäl nog att godkänna detaljplanen, menar regeringen. Bygget läggs därmed på is tills vidare. Den svenska havsnivån stiger snabbare än i övriga världen. Genomsnittet i hela världen är en höjning med 3,1 millimeter per år. I Sverige har den de senaste 20 åren ökat med 4,1 millimeter per år.

Läs mer här (www.sydsvenskan.se)