FN:s havskonferens i New York, med syfte att stärka skyddet för havet, avslutades för en vecka sedan. Extrakt har pratat med svenska deltagare som vittnar om positiv stämning, hoppfullhet och en uppsjö av konkreta åtaganden att sätta tänderna i.

Sverige registrerade totalt 26 frivilliga åtaganden, främst inom områdena marin nedskräpning, hav och klimat samt en hållbar blå ekonomi.
Jacob Hagberg, miljödepartementet.

Jacob Hagberg, miljödepartementet.

– Det blev en tävling mellan länderna hur mycket man tog på sig att göra, ingen ville vara den som bara stod och babblade och inte hade något att komma med, säger Jacob Hagberg från miljödepartementet, som har arbetat med konferensen. Konferensen har varit avgörande för att lyfta frågan internationellt. – Det viktigaste resultatet är att frågan har kommit upp på den politiska agendan. Eftersom många ministrar och regeringschefer deltog så kan ingen längre säga att de inte visste om problemet. Från svenskt håll medverkade också Henrik Österblom, forskare på Stockholm Resilience Center. Han delar Jacob Hagbergs uppfattning att det togs avgörande politiska steg under mötet. – Det var en viktig global gemensam problemformulering, nu vet vi hur många problem ser ut - nu är det dags att börja ta itu med dem.

Saknade näringslivsaktörer

Han betonar dock att han hade önskat större närvaro från näringsliv och de aktörer som kommer att omsätta åtagandena i praktisk handling. – De som egentligen ska göra detta var inte riktigt där, i princip är de redan frälsta ännu mer frälsta men det behövs fler aktörer för att uppnå åtagandena, säger Henrik Österblom. Bland de länder som var speciellt drivande utmärkte sig utöver Sverige, genom sin roll som arrangör, andra länder som Tyskland, Frankrike och Stilla havsö-nationerna. – Även Indonesien, som anses vara världens näst största källa av marint skräp, stack ut genom ett frivilligt åtagande om att minska marint skräp med 70 procent till 2025, berättar Jacob Hagberg.

Uppföljande möte inte avgörande

Enligt Jacob Hagberg är ett fortsatt politiskt engagemang en nyckelfråga. Ett eventuellt uppföljande möte är inte helt avgörande för havens framtid – det viktiga är att de åtaganden som har ingåtts i New York genomsyras i alla beslut som påverkar havet. Han betonar dock att någon form av uppföljning är avgörande för att åtaganden ska bli verklighet. På det hela taget upplever både Henrik Österblom och Jacob Hagberg mötet som positivt och inspirerande. – Deltagarna hade ett bra driv, jag träffade många engagerade och kunniga människor som vill otroligt mycket. Det finns många bra krafter som är inställda på att lösa problemen. Det kändes bra, säger Henrik Österblom.
"Det blev jubel och applåder som aldrig ville ta slut"
Under de avslutande talen på konferensens sista dag gjorde USA tydligt att nationen inte kommer att ställa sig bakom de delar av konferensens politiska utspel, det så kallade Call for Action, som gällde Paris-avtalet. – Talet följdes av tystnad och spridda bu-rop från läktaren, berättar Jacob Hagberg. Efter USA:s anförande var det Frankrikes tur att inta scenen och i talet betonades att Frankrike ställer sig bakom konferensens Call for action och vill genomdriva klimatavtalet fullt ut – ”inte bara för vår skull utan för hela världens befolkning”. - Det blev jubel och applåder som aldrig ville ta slut, säger Jacob Hagberg.

Svenska frivilliga åtaganden

FN:s havskonferensen hölls i New York mellan 5-9 juni och Sverige och Fiji var ordförandeländer. Konferensen resulterade i över 1300 frivilliga åtaganden från länder, företag, organisationer och andra aktörer om allt från att minska plast i haven till att stoppa illegalt fiske och stärka skyddet av havsmiljöer. Ett av målen med FN:s pågående havskonferens är att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås. Nedan följer en sammanställning av Sveriges frivilliga åtaganden, hittills beslutade. Det gäller såväl nationella, regionala som globala satsningar, främst inom tre områden – hav och klimat, minska marin nedskräpning och hållbar blå ekonomi.

 1. Sverige utvecklar global strategi för klimat, miljö och hav
 2. Sverige ansluter sig till Global Ghost Gear Initiative
 3. Nationella insatser mot plast i haven
 4. Sverige samlar Östersjö- och Nordsjöländerna för förbud av mikroplaster i kosmetika
 5. Samarbete för att minska marint skräp i Arktis
 6. Östersjön - utsläppskontroll inom Helcom (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission)
 7. Sverige bidrar till partnerskap i Västra Indiska oceanen
 8. Sverige genomför den Maritima strategin (4 miljoner kr/år)
 9. Sverige tar fram en strategi för ekosystembaserad förvaltning av fisk och fiske senast år 2018
 10. Sverige investerar i ett nytt forskningsfartyg
 11. Sverige utvecklar selektiva redskap
 12. Sverige ska bekämpa havsförsurningen och skydda korallrev (8 miljoner kr)
 13. Bidrag till TOF Ocean Acidification Program (4 miljoner kr)
 14. Bidrag till International Coral Reef Initative (ICRI) (3 miljoner kr)
 15. Samarbete om skyddade områden i Arktis
 16. Sverige bidrar till en fond inom konventionen för biologisk mångfald (4 miljoner kronor)
 17. Sverige överträffar delmål 14.5 om marina områdesskydd före måldatum år 2020
 18. Sverige utvecklar verktyg för bättre havsplanering
 19. Stärkt genomförande av Helcoms handlingsplan för Östersjön.
 20. Identifiering av skyddsvärda områden inom Helcom Arbete för att identifiera särskilt betydelsefulla områden för marint skydd.
 21. Sverige bidrar till UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission för marin pedagogik (1,5 miljoner kronor)
 22. Sverige bidrar till FAO: s arbete mot illegalt fiske (50 miljoner kr)
 23. Clean Seas och globalt arbete med marin nedskräpning (14 miljoner kr)
 24. Bevarandeåtgärder av fiske i marint skyddade områden
 25. Sverige och Monaco arrangerar konferens om vidare arbete med SDG 14 i Östersjön och Medelhavet
 26. Svenskt bidrag till ny fond: Blue Action Fund (50 miljoner kr)
Läs mer om Sveriges frivilliga åtagandenfrivilliga åtaganden globalt och Call for action.