Huruvida det stora antalet skarvar påverkar fisk och fiske har länge varit omtvistat. En ny avhandling visar nu att en minskning av skarvar skulle göra både fisken och fisket gott.

De många skarvarna i Sverige äter stora mängder småfisk och många års forskning har gett oklara resultat på huruvida fiskbeståndet påverkas av fåglarna och om de konkurrerar med människan. Maria Ovegård, forskare vid SLU, visar i sin avhandling att skarven faktiskt påverkar fiskbestånd. - Framför allt är det bland abborrartade fiskar, till exempel abborre, gös och gärs, samt karpfiskar, till exempel mört, som skarvarna kan orsaka minskade bestånd och förändra storleksstrukturer, säger Maria Ovegård. Skarvarnas begränsade gap gör att de äter fisk i storleken 10-25 centimeter, något som nu visar sig konkurrera med fisken som vi människor fångar. Maria Ovegårds resultat visar att skarvarna har en negativ påverkan på fisken med minskade antal och mindre individstorlek. Åtgärder mot skarven har dock positiva effekter, så länge de sköts på rätt sätt. - Sådana åtgärder löser kanske inte alla konflikter mellan olika intressegrupper, men det är ett steg på vägen. De skulle också möjliggöra kontrollerade forskningsprojekt i större skala. Mer detaljerad kunskap om hur skarven påverkar fisk, fiske och vår miljö skulle bidra till att mildra konflikten om fåglarna, menar Maria Ovegård.

Läs mer här (www.slu.se)