Sommarens algblomning i Östersjön startade i mitten av juni, stannade upp under mitten av sommaren, för att ta nya tag igen i september. Enligt SMHI har detta endast inträffat en gång tidigare.

– För att cyanobakterierna ska växa till och samlas invid ytan får det gärna vara 17 grader eller mer i vattnet, och inte alltför blåsigt. Vanligtvis är det först framåt augusti som cyanobakterierna breder ut sig i den norra havsbassängen, nu tynade de i stället bort redan en knapp vecka in i augusti när vädret började bli ogynnsamt, säger Jörgen Öberg, oceanograf vid SMHI

Två faktorer som bidragit till att algblomningen fick ny fart var ovädret Hans, som rörde om i havet så att mer näring kom upp till ytan, kombinerat med sensommarvärmens höga temperaturer.  

– Från slutet av augusti och fram till mitten av september var det omfattande blomningar i södra Östersjön, mer än vi sett någon annan septembermånad förutom 2016. Den gången slutade det den 24 september, nu såg vi de sista spåren av sommarens blomning den 21 september, säger Jörgen Öberg i ett pressmeddelande.