Alger som växer på plast luktar svavel och får fåglar tro att det är mat. Enligt ny forskning är det en anledning till att var tredje havsfågel äter plast och i värsta fall dör av undernäring.

Forskare i USA har upptäckt att alger som växer på plasten som finns i havet luktar svavel, något som vissa havsfågelarter dras till. När deras favoritmat krill betar på algerna blir lukten av svavelföreningen ännu tydligare och fåglarna äter plasten. Fåglarna som lockas av svavellukten, bland annat albatrossen, löper fem gånger större risk att få i sig plasten än de fåglar som inte är intresserade av lukten. Studien nämner att fåglarna kan skyddas bättre i framtiden om vi använder plast som inte lockar till sig alger lika lätt. Mer än en miljon fåglar dör varje år efter att ha ätit plast.

Läs mer här (advances.sciencemag.org)