Enligt en avhandling från forskare på Mälardalens högskola skulle algblomningen i sjöar och hav kunna minskas genom att vi istället odlar alger inne i vattenreningsverken.

För att undvika algblomning i sjöar och hav behöver färre näringsämnen, som kväve och fosfor, släppas ut. Ett sätt att minska dessa skulle enligt Ivo Krustok, som forskat vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik på Mälardalens högskola, vara att odla alger inne i  reningsverken. Han har genomfört försök där alger från Mälaren tillsattes i vatten från Västerås kommunala vattenreningsanläggning. Storleken på försöken varierade mellan 250 ml och 20 liter. Det visade sig att algerna hade bra tillväxt och att mängden ammonium  och fosfor minskade i vattnet under försöksperioden. Ivor Krustok beskriver sina forskningsmetoder som relativt nya. -Jag analyserar organismernas DNA för att få en förståelse för hur de lever och beter sig. Det faktum att vi utgår från DNA:et gör att vi inte är begränsade till att undersöka de alger som vi kan få att växa i labbet, utan kan få en bredare bild. Vattenrening med hjälp av mikroalger är en ganska ny teknik som kan användas för att rena vattnet från kväve och fosfor. Avhandlingen presenterar en översikt av olika alger och bakteriers vattenreningsförmåga.

Läs mer här (www.diva)