Illegalt fiske, höga utsläpp, överfiske och plastskräp. Det är några av de punkter som åtta av världens största företag inom fiske har kommit överens om att begränsa.

De två företag med högst omsättning i branschen, två av världens största företag inom laxodling och två av de största tonfiskproducenterna är några av de åtta företag som i ett gemensamt uttalande lovar en mer hållbar förvaltning av världshaven. De ska åta sig att öka transparensen i verksamheten och minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske samt dra ner på utsläppen av växthusgaser och mikroplaster. Arbetsförhållandena ska också bli bättre för de anställda. Totalt rör det sig om tio punkter. Handlingsprogrammet har uppstått genom dialog mellan forskare och företagsledare, på initiativ av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. – Den snäva koncentrationen av multinationella företag innebär att vd:arna kan fungera som hävstänger och göra riktigt stor skillnad genom att engagera sig i att omvandla hela fiskeindustrin mot mer hållbara metoder, säger Johan Rockström, chef vid Stockholm Resilience Centre i ett pressmeddelande.

Läs mer här (www.su.se)