Klimatförändringarnas framfart är tydligare på land än i havet, men effekterna till havs är betydligt svårare att vända.

– Om land och atmosfär är en snabb motorbåt är havet en supertanker som tar lång tid att vända, säger Lars Arneborg, chef för den oceanografiska forskningen på SMHI.

Den största delen av värmen, och en stor del av koldioxiden, som människan tillför jordklotet hamnar i havet, där det orsakar smältande isar, högre vattenstånd, försurning och förändrade ekosystem.

För att ta reda på mer om hur havet mår genomför SMHI varje månad en veckolång expedition med forskningsfartyget Svea.

– Att forska inom oceanografi är viktigt eftersom vi måste förstå hur havet fungerar för att kunna ta hand om det på ett bra sätt. Vi vet väldigt lite om havet om man jämför med hur mycket vi vet om det som sker på land och i atmosfären.

Han betonar att havet reagerar långsamt på förändring.

– De förändringar vi orsakar i dag kommer att få verkan först om decennier och sekler. Därför går det inte att bara att använda observationer för att förvalta våra hav. Vi måste även ha modeller för att berätta vilka konsekvenser det vi gör i dag har om tio till hundra år, säger Lars Arneborg i ett pressmeddelande.