I en ny rapport från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, framkommer att omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank skulle kunna minska oljeskador hos den hotade alfågeln.

HaV har låtit ta fram en ny rapport som utgör en del i arbetet med myndighetens havsplaneringsuppdrag. Rapporten behandlar konsekvenserna av att flytta en fartygsrutt för att minska oljeskador på alfågel. Rapporten visar bland annat att flytt av fartygsrutten innebär goda förutsättningar att få bort skadorna på alfågeln och att en sådan omdirigering av fartyg skulle innebära upp till fem procent längre resväg. ”Eftersom de alternativa rutterna är djupare så blir bränslekonsumtionen per sträcka lägre och trots den längre resvägen skulle bränslekostnad och utsläpp öka med mindre än tre procent. Transporterna över Östersjön skulle ta en dryg timme längre tid,” står det i rapporten. Dessutom framkommer i rapporten att olycksriskerna skulle minska om fartygen tog den alternativa rutten på djupt vatten söder om Hoburgs bank, men skulle öka om fartygen däremot tog rutten väster om Gotland. Läs rapporten här