Vatten som kostar olika mycket under olika tider på dygnet eller kampanjer om vattnets betydelse? Efter de senaste årens torra somrar med vattenbrist ska forskare undersöka vilka åtgärder som kan få oss att minska vår vattenanvändning.

I Sverige är vi vana vid att kunna använda så mycket vatten vi vill till våra vardagssysslor. Tillgången har varit god så länge man inte bott på någon av de fåtal platser som har lite sämre vattenresurser, exempelvis öar. Vatten- och avloppsbranschen har därför inte behövt fundera på åtgärder som skulle kunna minska hushållens vattenanvändning.

– Men i och med att klimatförändringarna ger torrare och varmare somrar har det börjat bli vattenbrist på fler ställen i Sverige. Det börjar bli en akut fråga att ta tag i, säger Lars Marklund, teknisk doktor i mark- och vattenteknik och forskare på det oberoende statliga forskningsinstitutet Rise.

Vatten ses som en självklarhet i Sverige

Lars Marklund och hans team är nu aktuella med ett forskningsprojekt som ska ta reda på vilka metoder som kan få svenska hushåll att minska sin vattenförbrukning. I dag använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Målet med projektet är att minska det till hundra liter per person och dygn.

Lars Marklund
Lars Marklund, forskare vid Rise.

Danmark har lyckats med det. Där är befolkningen sedan länge medveten om att det är brist på vatten eftersom man bara har tillgång till grundvatten och inte så många sjöar och vattendrag som i Sverige.

– Vatten betraktas mer som en bristvara i Danmark. Vatten är inte en självklarhet på samma sätt som här.

Men forskarna ska också lyfta blickarna längre bort. En mängd olika vattenbesparande metoder från olika håll i världen ska undersökas och värderas i projektet. Allt från tekniska och juridiska åtgärder till ekonomiska och sociala.

– Vi ska titta på hur man jobbar med frågan internationellt. Vilka insatser använder man i andra länder och hur skulle vi kunna använda dem här? Vi i Sverige har inte så mycket erfarenhet av hur man kan göra.

Snålspolande toaletter och elektroniska vattenmätare

Tekniska lösningar som fler snålspolande toaletter och vattensparande duschmunstycken skulle kunna minska användningen. Eller elektroniska vattenmätare som i realtid visar vattenförbrukningen i hushållet. Det har också visat sig att inomhustemperaturer spelar roll. Tycker man att det är kallt i bostaden duschar man oftare och längre.

Ekonomiska incitament som prissättning kan också vara en effektiv väg.

– Just nu kostar vatten alltid lika mycket. Det spelar ingen roll om det är stora problem och vattenbrist i kommunen. Man kan fundera på om det ska vara olika taxor för olika tider på dygnet, eller för olika tider på året, säger Lars Marklund.

Nya eller ändrade lagar kan vara ett annat alternativ för att minska förbrukningen.

– Vi kommer att titta även på det. Jag avfärdar inte lagstiftning om vi ser att det skulle få stor effekt.

Ändra hushållens beteende

Stora informationskampanjer skulle också kunna vara en metod. Lars Marklund tror att det är möjligt att ändra hushållens beteende genom att börja prata om hur viktigt det är att spara på vattnet.

– Jag har funderat mycket på det här med sopsortering. Nästan alla gör det, trots att det är omständligt och lite smutsigt. Man får inget tillbaka och blir inte straffad om man struntar i det. Därför tror jag att med rätt information kan vi få folk att också minska sin vattenförbrukning.

Projektet pågår i ett och ett halvt år och är en förstudie inför ett större projekt där åtgärderna ska genomföras. Till sin hjälp har Lars Marklund ett team av olika experter i bland annat juridik och beteendevetenskap. Projektet sker tillsammans med Kungsbacka kommun, som kommer att bidra med sina kommunala erfarenheter.

Lars Marklund hyser stort hopp till projektet.

– Jag tror absolut att det finns potential att få folk att ändra beteende och spara på vattnet, säger han.