Det varma vattnet i sjöar, åar och skärgårdar gör livet tufft för våra fiskar och SLU har mottagit rapporter om omfattande fiskdöd runtom landet.

–  Jag har hört det från Höga kusten, Stockholms skärgård, Mälaren, små sjöar i sydvästra Småland och Mörrumsån så det verkar vara spritt över hela landet, säger Mikael Svensson, fiskspecialist vid SLU, till Sveriges Radio. Höga vattentemperaturer gör att syrenivån i vattnet sjunker - vilken kan leda till syrebrist. Växelvarma fiskarna saknar dessutom förmågan att reglera kroppstemperaturen när vattenvärmen ökar, vilket orsakar stor ansträngning. Risken för sjukdomar, exempelvis olika svampinfektioner, ökar också i varmare vatten. Mikael Svensson har tagit emot rapporter om död fisk från både sjöar, åar och skärgårdar. – Den geografiska spridningen är nog unik, jag har inte upplevt något liknande, inte inom mannaminne, säger han.