De senaste åren har vårblomningen till havs startat allt tidigare, men på grund av den kalla och långa vintern så är årets blomning mer normal. Trendbrottet avslöjar en positiv nyhet – att planktonsamhällena har god förmåga att återhämta sig från varmare temperaturer.

Hallå där Helena Höglander, forskare på institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, som tillsammans med sina kollegor följer vårblomningens framfart utanför Askö-laboratoriet i Trosa skärgård.
Helena Höglander

Helena Höglander, forskare vid SU. Foto: Karin Montgomery

Hur långt har vårblomningen hunnit? - Vid Askö-laboratoriet når den sin topp just nu, men längre norrut i Bottniska viken har den inte startat ännu, medan den på svenska västkusten redan är förbi. Varför är det viktigt att hålla koll på vårblomningen? - Vårblomningen är startskottet för produktionen i havet och dess storlek och sammansättning påverkar de bottenlevande djuren och övrigt liv till havs. Dess storlek påverkar också hur mycket näringsämnen som finns kvar till sommarens mer välkända ”algblomning” av cyanobakterier. Hur brukar det se ut så här års? - De senaste åren har vi haft varmare vintrar vilket har gjort att blomningen startat tidigare. Förra året nåddes toppen redan i slutet av mars vid Asköområdet. Årets lite senare vårblomning bryter de senaste årens trend, men är egentligen mer normal. Har ni sett någonting överraskande i årets prover? - Inget överraskande, men vi har hittat arter som vi brukar se när det är kallare i vattnet (som kiselalgerna Thalassiosira levanderi och Melosira arctica), och det är skönt att se planktonsamhällena fortfarande kan återhämta sig vid mer normala temperaturer.
- Planktonsamhällena kan fortfarande återhämta sig.
Hur länge pågår vårblomningen? - Ibland är det över på någon vecka och andra år kan det ta upp till en månad, det vanliga är att det pågår under ett par veckor. Vad förväntar du dig de närmsta veckorna? - Det kommer att vara fortsatt höga halter alger i havet, för att sedan minska i maj. Cyanobakterierna, som orsakar somrarnas algblomning, har så smått redan börjat öka i antal och deras blomning kommer igång riktigt när vattnet blir varmare mot senare delen av maj. Hur kommer sommarens algblomning att bli? - Det är för tidigt att säga eftersom vädret styr mycket hur blomningen blir. Vid soligt, varmt och vindstilla väder trivs sommarens cyanobakterier som bäst. Även om vintern varit lite kallare kan ju sommaren bli varm. För alla badande får vi hoppas att de blir soligt, varmt och fint men med lite svaga vindar så att cyanobakterierna inte bildar några ytansamlingar.
Kiselalgen Melosira arctica

Vårblomningen består av mikroskopiska alger, främst kiselalger och dinoflagellater, som börjar föröka sig när ljuset blir starkare under våren. Bilden föreställer kiselalgen Melosira arctica.
Foto: Helena Höglander

Vårblomning till havs

Vårblomningen består av mikroskopiska alger, främst kiselalger och dinoflagellater, som börjar föröka sig när ljuset blir starkare under våren. Dessa alger tar upp den näring som har samlats i havet under vintern och de förökar sig snabbt i vårsolen. Algerna blir till föda för djurplankton, mindre djur samt fiskar och till slut för de bottenlevande djuren när de sjunker till havsbotten. Mängden alger och dess sammansättning påverkar hur mycket material som sjunker ned till botten och en alltför stor vårblomningen riskerar att orsaka syrefria bottnar. Sommarens mer kända algblomning, som består av cyanobakterier, startar när vattnet är runt 10 till 15 grader varmt.