Inför sommaren 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Mellan 40-50 kommuner införde bevattningsförbud och uppmanade invånarna att spara på vatten, vilket gav önskvärd effekt, visar Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV har sammanställt länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter av den väntade vattenbristen. Syftet är att få en nationell översikt över hur vädersituationen påverkar vattenresurser och vattenmiljön. Sammanställningen visar att den allmänna vattenförsörjningen under 2017 var ansträngd eller allvarlig för flera kommuner. Omkring 40 till 50 kommuner införde begränsningar i vattenförbrukning, till exempel bevattningsförbud och uppmanade medborgarna att spara på vattnet. – Flera länsstyrelser och kommuner ökade sin beredskap för att möta den väntade vattenbristen och satsade på informationskampanjer. Det var också ett stort intresse för frågan i medier, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på HaV i ett pressmeddelande. – En viktig effekt av det stora intresset och engagemanget blev ökad medvetenhet om vattenfrågor. Totalt ledde det till mellan fem och 20 procent lägre vattenförbrukning under sommaren, säger Lennart Sorby. Dessutom bidrog vädrets makter. – Tack vare en sval sommar och mer regn än normalt under sensommar och höst så blev situationen aldrig så akut som vi befarade. Yt- och grundvattenmagasinen har nu återhämtat sig i större delen av landet,