Under 2016 skyddades 35000 nya hektar och totalt beslutade länsstyrelserna om 272 nya naturreservat förra året. Det är nästan dubbelt så många som 2015.

Det är Naturvårdsverket som har sammanställt länsstyrelsernas beslut över statliga naturreservat. Förra årets 272 nya naturreservat gör att vi vid årsskiftet hade totalt 4596 i landet. Under 2015 tillkom 153 nya naturreservat. – Fler naturreservat innebär att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter skyddas – nu och i framtiden. Naturreservaten är också till nytta för människor som vill uppleva värdefull och intressant natur, säger Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket. De nya naturreservaten utgörs mestadels av skog och de nya områdena ligger framför allt i Västerbotten och Norrbotten. Ett naturreservat kan skyddas av olika anledningar. Det kan handla om att bevara värdefulla naturområden, biologisk mångfald eller för människors friluftsliv.

Läs mer här (www.naturvardsverket.se)