Årets provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att den främmande arten svartmunnad smörbult fortsätter att öka kraftigt. 2013 fångades en svartmunnad smörbult i Muskö, i år fångades totalt 1835 stycken.

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet utför varje år provfiske för att undersöka fiskbestånden både längs kusten, i hav, sjöar och vattendrag. Provfisket i Muskö är en del av den svenska övervakningen av kustfisk. - 2013 fick vi för första gången svartmunnad smörbult vid provfisket i Muskö och sedan dess har antalet ökat närmast exponentiellt. Men trots att det var väntat blev vi faktiskt lite förbluffade när vi i år drog upp näten och de var helt fulla med svartmunnad smörbult, säger Susanne Tärnlund, forskningsassistent vid SLU Aquas kustlaboratorium i ett pressmeddelande. Svartmunnad smörbult har också fångats i provfisken i Bråviken norr om Oskarshamn, och i Torhamn i Karlskrona skärgård. I provfisket i Torhamn ses också en ökning, men den är inte alls lika kraftig som i Muskö. - Vi vet ännu inte säkert vilka konsekvenser som etableringen av svartmunnad smörbult kommer att få för fisksamhället längs svenska kusten på sikt. I värsta fall kan det innebära att andra bottenlevande arter som tånglake och skrubbskädda trängs undan, säger Ann-Britt Florin. Den svartmunnade smörbulten kan äta upp rommen för kustlekande fiskarter, och beta ner musselbankar, men samtidigt kan den också själv bli föda för andra fiskar. Risken finns att den blir så vanlig att fiske efter andra arter försvåras. Men även här finns en möjlig positiv effekt. - I Polen, Lettland och Litauen som är några av de andra länder i Östersjön där svartmunnad smörbult också har etablerat sig så fiskas den numera antingen kommersiellt eller i fritidsfisket. Det är inte omöjligt att den kan bli en resurs också här i Sverige, säger Ann-Britt Florin.  

Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är en fisk i familjen smörbultar. Som vuxen är den mellan 10-25 centimeter lång. Den har ett kraftigt huvud och har oftast en karakteristisk svart fläck på främre ryggfenan. Färgen är fläckigt gulgråbrun och under lekperioden blir hanen svart. Den svartmunnade smörbulten kommer ursprungligen från området kring Kaspiska havet. Därifrån har den spridit sig till stora delar av Europa och Nordamerika, troligen via fartygens barlastvatten. Det finns också en möjlighet att arten kan spridas genom att befruktad rom sätts fast på skrov, linor etcetera och på detta sätt förflyttas.