Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län. Syftet är att öka möjligheterna att upptäcka illegalt ålfiske.

Den europeiska ålen utgörs av ett enda bestånd som är starkt hotat. Ålen är rödlistad och sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom för yrkesfiskare med licens. Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kontrollerar att reglerna efterlevs. – Trots att ålen är rödlistad och utrotningshotad så sker ett omfattande tjuvfiske efter ål i Sverige. Totalt så beslagtog HaV och Kustbevakningenöver 360 illegala ålfiskeredskap i svenska vatten under 2017. Men det kan röra sig om betydligt fler, det här är de vi upptäckte vid våra kontroller, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid HaV. Ett nytt tillstånd från länsstyrelsen ger HaV möjlighet att övervaka strandnära vattenområden längs havskusten i Skåne län. Här passerar den akut hotade ålen när den ska ta sig ut tillbaka till Sargassohavet för fortplantning. – Under 2018 kommer vi att använda oss av drönare på försök i vår kontrollverksamhet. Beroende på utfallet av det försöket kommer vi att göra en bedömning om vi ska fortsätta med drönare och kanske utöka användningen, säger Ingemar Berglund, i ett pressmeddelande.