Svaga rovfiskbestånd ger liknande effekter på algproduktionen som övergödning. Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan därför motverka övergödningsproblem i kustområden, visar ny forskning.

Det har länge funnits en misstanke om att överfiske på stora rovfiskar, till exempel torsk, kan orsaka en kedjereaktion i näringsväven där småfisk och krabbor ökar och algätande små kräftdjur minskar, vilket i sin tur ökar förekomsten av snabbväxande trådalger. Forskning vid SLU, Stockholms- och Göteborgs universitet som nyligen publicerades i Journal of Applied Ecology bekräftar dessa misstankar. I projektet har forskarna gått igenom över 50 studier i norra Atlanten där man manipulerat näringshalter, algätande smådjur (snäckor och små kräftdjur) och förekomst av olika typer av fisk för att mäta hur det påverkar förekomst av trådalger. Resultaten visar att kväverelaterad övergödning och predation från krabbor och småfisk på algätande smådjur i genomsnitt har lika stora effekter på mängden trådalger. Genomgången visar även att överfiske och övergödning förstärker varandra, så att deras sammanlagda effekt är större än man skulle förvänta sig. En slutsats från forskningsstudien är att åtgärder som kan öka mängden rovfisk och minska förekomsten av småfisk snabbt kan reducera mängden trådalger och därmed gynna ålgräs och blåstång. Ett naturligt fisksamhälle kan alltså sannolikt bidra till både förbättrad vattenkvalitet och friskare livsmiljöer i kustzonen, vilket visar på fördelarna med en integrerad, ekosystembaserad förvaltning, menar forskarna. Fakta: I många grunda kustområden har storvuxen vegetation som ålgräs och blåstång minskat i omfattning de senaste decennierna (bland annat till följd av snabbväxande trådalger). Denna vegetation utgör i sin tur livsmiljöer för många marina organismer och fungerar också som produktiva yngelkammare för fisk.

Läs mer här (www.forskning.se)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Tosten Werner skriver:

  Vilseledande överskrift. Övergödning brukar betyda att fosforhalterna är för höga. Utfiskningen är endast en kosmetisk åtgärd att öka siktdjupet och minska klorofyll halterna. Ringsjön lyfts fram som ett gott exempel.
  Anledningen till det stora beståndet av brax beror sannolikt på den ändrad sjöregleringen 1963. Samtidigt minskade siktdjupet och fosforhalten ökade.
  Orsaken till att braxen ökade är att den nya regleringen garanterar en konstant vattennivå under maj månad vilket sammanfaller med braxens lek. Tidigare ändrades nivån i sjön under braxens lek och överlevnaden av romkornen var betydligt lägre.

  Ändra regleringen, vilket inte kostar något, så återgår Ringsjön till sitt tidigare tillstånd. Det betyder dock inte att algblomning försvinner helt. Det finns observationer av blomning redan på slutet av 1800 talet.

  Forskarsamhället är dock helt inriktat på utfiskning och några andra ”åsiktskorridorer”.

  MVH
  Torsten Werner werner@exen.se