Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt meterhöga trappsteg på botten längs Östersjöns kust. De gåtfulla formationerna kan ha en viktig betydelse för Östersjöns miljö.

Hösten 2012 var maringeologen Martin Jakobsson ute med sin båt Skidbladner i Stockholms skärgård strax utanför Askö. Ombord fanns avancerad mätutrustning för att skapa detaljerade 3D-bilder av havsbotten.

Syftet med resan var att undersöka geologiska spår från istiden, men ganska snart var det något annat som fångade hans intresse på skärmen.

- Vi såg märkliga formationer framträda på botten. Det var som meterstora trappsteg, med helt vertikala kanter, som sträckte ut sig längs den sluttande botten, säger Martin Jakobsson, professor i geologi vid Stockholms universitet.

Fler upptäckter

Martin Jakobsson vid SU. Foto: Eva Dalin
Martin Jakobsson vid SU. Foto: Eva Dalin

Upptäckten gjorde honom nyfiken då han mindes att han tidigare samma år, i samband med ett marinarkeologiskt projekt utanför Blekinges kust, sett exakt likadana formationer.

I våras deltog så Martin Jakobsson i ett karteringsprojekt av havsbotten i finska skärgården, denna gång för att specifikt leta efter formationerna. Även här visade sig samma geometriska figurer på 3D-kartan.

- Som forskare vill jag förstå vad detta är. Jag är ganska övertygad om att dessa trappstegsformationer finns utspridda runt hela Östersjön.

Han tror att dykare och andra personer har stött på formationerna förut - men kanske gissat det varit lokala fenomen och inte brytt sig om att hitta förklaringar.

- Formationerna finns beskrivna i forskning från 90-talet (se faktaruta). I artikeln beskriver forskarna en tänkbar process för trappstegens bildning, men man undersökte inte fenomenet och dess utbredning vidare. Jag tror dock att detta kan vara en viktig pusselbit för att förstå sammansättningen på Östersjöns vatten.

Grundvatten blockeras

Hypotesen Martins Jakobsson jobbar efter är att trappstegen på botten skapas av grundvattenutflöden.

Han tror att förhållanden i Östersjöns bottensediment gör att grundvatten – som normalt sipprar ut lite här och var - blockeras och tvingas ut på specifika ställen. Och att det är vid dessa som trappstegsformationerna bildas.

- Jag är ganska övertygad om att dessa trappstegsformationer finns utspridda runt hela Östersjön.

Men exakt hur trappstegen bildas och kopplar till geologin på en större skala är inte klarlagt.

- Vi behöver förstå varför grundvattnen kommer ut just här. Och sen försöka mäta hur mycket vatten det rör sig om.

Får modellerna att gå ihop

Christoph Humborg, vetenskapligt ansvarig på Östersjöcentrum, är expert på de modeller och beräkningar som görs över Östersjön olika vattenflöden. Han tycker att upptäckten är spännande och hoppas den kan bidra till bättre framtida modeller.

- Det finns något i dagens modeller över Östersjöns vattenbudget som inte tycks stämma. Kanske kan okända grundvattenutflöden vara den felande länken, säger Christoffer Humborg.

Skulle det röra sig om stora, tidigare okända utflöden, kan det ha betydelse för Östersjöns hela miljö, tror Christoph Humborg.

- Det kan betyda att det finns en större buffertförmåga mot försurning, tack vare grundvattnets alkaliska förmåga. Samtidigt kan det innebära att mer kemikalier och nitrater från jordbruksområden når Östersjön via grundvattnet än man tidigare räknat med, säger Christoffer Humborg.

Nästa steg

För Martin Jakobsson blir nästa steg att sammanfatta sina upptäckter i en vetenskaplig artikel till hösten.

Därefter ska han och forskarkollegerna försöka hitta både finansiella medel och utrustning som gör det möjligt att börja mäta hur mycket vatten som sipprar ut vid trappstegsformationerna på botten.

- Vi vill placera ut mätutrustning så snart som möjligt så att vi kan börja få svar på alla våra frågor, säger Martin Jakobsson.

Trappsteg på botten

Trappsteg eller så kallade terrassformationer på botten av Östersjön uppmärksammades allra först 1995 i en rapport av forskarna Per Söderberg och Tom Flodén vid Stockholms universitet. De trodde att formationerna skapades av grundvatten, men att det var ett lokalt fenomen.

De terrassformationer som Martin Jakobsson funnit uppträder på ett djup mellan 3-20 meter och avståndet till land varierar. Själva trappstegen är vanligtvis 1-1,5 meter höga. Martin Jakobssons hypotes är att trappstegen bildas av grundvattenutflöden, en idé som bygger på Söderberg och Flodéns artikel.

Upptäckterna har möjliggjorts genom att kombinera så kallad Multibeam sonar, Side-scan och Sub-bottom profiler. Tillsammans skapar de mycket detaljerade 3D-bilder av havsbotten. Denna typ av avancerad teknik har forskare i Östersjön inte tidigare haft tillgång till.


Johan Lundberg

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Erik skriver:

  Otroligt besynnerlig ”teori”: grundvattenutflöden”. Som det står ”Får modellerna att gå ihop” så blir förklaringar i vår tillvaro allt mer fantastiska, fantasifulla, naiva, befängda och sakna all vett och sans utöver att inte höra hemma i verkligheten.

  Det här är ett tidens utflöde från fake news och fake och pseudo science.

  Dra ett streck över ”modellerna” och börja på ny kula. Lycka till.

  Tack för kaffet.

 • Inge Lennmark skriver:

  På 1960-talet var jag dykare på forskningsfartyget R/V Sunbeam. Utanför Piteå, alltså i Bottenviken, hittade jag något som liknade parallella ”plogfåror” i grusbotten på ca 8-15 m djup. De var ganska stora, uppskattningsvis 2-3 m breda och 1 m djupa. Förklaringen jag fick var att de bildats av drivande packis i samband med islossningen. Isen sades kunna ”skrapa fåror” ända ner till 20 m djup. Kan det ha något samband med era ”trappstegsformationer”? De ser ut att vara bildade i lera.

  • Cathrine Beijer skriver:

   Hej Inge,
   Tack för din kommentar. Vi skickade vidare den till Martin Jakobsson, forskaren som intervjuas i artikeln.
   Mvh,
   Extraktredaktionen

   Svar från Martin Jakobsson:
   ”Vi ser regelbundet spår i havsbotten orsakade av tryckryggar som bildas när havsis trycks ihop. De kan precis som du säger nå ned till 20 m djup. De ser däremot annorlunda ut en de trappstegsliknande formationer vi nu karterat på flera områden längs kusten, nu senast även i Finland. Vi har inte bara data över hur de ser ut på ytan, utan med hjälp av penetrerande ekolod ser vi också klara skillnader i de översta sedimenten där trappstegen finns jämfört med spår skapade av tryckryggar. De senare har vi karterat på många ställen uppe i Arktis, bland annat på de Siberiska shelfen.”