Att minska skarpsillen i Östersjön kan hjälpa torsken, men viktigast för att rädda torsken är ändå att skydda torskens habitat, freda den helt i vissa områden och att begränsa fångsterna.

Det framkommer av det som populärt kallats ”Skarpsillsprojektet”, ett sjuårigt forskningsprojekt på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, som nu lämnat in sin slutrapport till regeringen. Medan fångsterna av stora rovdjur som torsk, gädda och abborre minskat i Östersjön, så har andra fiskarter som skarpsill och spigg kommit att dominera. Samtidigt har mängden djurplankton minskat. Eftersom djurplankton också är föda åt gädda, abborre och torskyngel tror man att skarpsillens framfart har bidragit till att de stora rovfiskarna minskat. Resultaten av bland annat ett storskaligt fältexperiment i norra Kalmarsund, där man försökte minska mängden skarpsill, visar att det kan vara ett sätt att stärka torskbestånden. – Men bara i områden där det är gott om skarpsill, inte i områden där tillgången är låg eller där stor torsk visar tydliga tecken på svält, säger Ingemar Berglund, avdelningschef för fiskförvaltning vid Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer här (www.havochvatten.se)