Det tog över tio år, men i helgen enades FN om ett avtal för att skydda djuphaven.
– En milstolpe, säger Pia Norling, expert för Havs- och vattenmyndigheten som deltog vid förhandlingarna i New York.

Skyddet innebär att globala regler för miljöpåverkan och marina skyddsområden införs för det fria havet, vilket omfattar 95 procent av världshavens volym.

– Avtalet, som rör skydd och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion, inkluderar alla havens organismer som tidigare inte haft någon reglering på internationellt vatten, säger Pia Norling i ett pressmeddelande.

Just strategiska miljöbedömningar var någonting som Havs- och vattenmyndigheten stred extra hårt för att få med i avtalet. Även inrättandet av marina skyddsområden välkomnas av myndigheten.
– Det finns nu också äntligen en överenskommen process för att inrätta marina skyddade områden på internationellt vatten. En jätteviktig pusselbit! säger hon.

In i det sista hängde avtalet på en skör tråd, en knäckfråga var hur kostnader skulle fördelas mellan länder.

– Det har dock arbetats väldigt hårt under den andra förhandlingsveckan för att kunna landa en överenskommelse. Det innebär också att alla parter och landgrupper har fått göra eftergifter och kompromissa för att komma överens, säger Karin Wall, enhetschef vid Juridiska enheten, Havs- och vattenmyndigheten.