Östersjötumlaren är en akut hotad art och det finns bara runt 500 exemplar kvar. Regeringen inrättar nu fyra nya Natura 2000-områden i Östersjön för de små valarna.

Ett av de fyra nya Natura 2000-områden som ska inrättas är det största hittills i Sverige. Totalt sett är de fyra områdena 1,1 miljoner hektar, ungefär lika stort som Skånes yta. Områdena ligger i Gotlands, Kalmar och Skåne län. Sedan tidigare finns även två områden i Hallands län som nu utökas. Fiske, sjöfart och undervattensbuller är några av hoten mot tumlaren som letar föda och navigerar med hjälp av sin hörsel. – Det här är ett jätteviktigt steg som innebär att vi både får ett skydd för tumlare och klarar vårt nationella mål att skydda 10 procent av Sveriges vatten, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till SVT Nyheter.