Efter metangasläckan utanför Bornholm begav sig forskare på en akutinsatt expedition för att undersöka de miljömässiga skadorna. Nu är de åter igen, mycket material ska sammanställas, men de rapporterar redan nu att metanhalterna nära läckan var cirka tusen gånger högre än normalt.

Forskningsfartyget Skagerak är nu åter i Göteborg efter fem dagars akutinsatt expedition för att undersöka Nordstream-läckans miljöeffekter.

– Vi hade 20 olika mätplatser med cirka 9 till 18 kilometers mellanrum, för att kartlägga metanets utbredning i vattnet. Till vår hjälp hade vi forskare och utrustning från Alfred Wegener-institutet i Tyskland. De kan särskilja metan från naturgasledningen från det som förekommer naturligt, säger Katarina Abrahamsson, marin kemist och koordinator för expeditionen.

I vattenproverna uppmätte forskarna upp till 1 000 gånger högre halter av metan än normalt. Metangasen löser sig i vattnet och stiger vid havsytan till atmosfären som gas. Hur länge de förhöjda metanhalterna stannar i Östersjön beror på strömmar och när läckaget slutar.

Hur utsläppet påverkar livet i Östersjön är för tidigt att säga.

– Nu är det höst och snart lågsäsong för växt- och djurplankton. Om de metangasätande bakterierna växer till på bekostnad av andra planktonarter så skulle det kunna påverka näringsväven lokalt. Men det är att gå händelserna i förväg, först ska vi göra DNA-analyser av innehållet i vattenproverna innan vi kan dra några slutsatser, säger Carina Bunse, marinbiolog på Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.