Havs- och vattenmyndigheten vill inrätta minst ett nytt skyddat havsområde där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd som myndigheten har tagit fram.

För att inrättandet och bevarandet av områdena ska bli kostnadseffektivt föreslår Havs- och vattenmyndigheten att områdena väljs ut bland de fiskefria områden som redan finns på flera platser. De skyddas i dag med fiskelagstiftning och kan förstärkas med områdesskydd enligt miljöbalken. – Det är viktigt att det finns områden med orörd havsbotten och naturliga ekosystem. Det är den sortens natur som behövs för att komplettera och stärka de nätverk av skyddade områden som finns längs Sveriges kust, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten. I dag är 6,6 procent av Sveriges havsområde skyddad, men målet (bland annat Sveriges miljömål) är att tio procent av havet ska vara skyddat till 2020.

Läs mer här (www.havochvatten.se)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.