För första gången visas det att kustvatten med sjögräsängar har hälften så mycket patogener som andra kustområden. Sjögräsets renande effekt gagnar både människor och djur.

Det är en studie som publicerats i tidskriften Nature som visar att sjögräsängar begränsar antalet sjukdomsalstrande virus och bakterier. Forskare mätte bakteriehalter i vattnet runt fyra indonesiska öar. De kunde se en halvering av patogenerna i områden med sjögräsängar. Korallrev som låg i anslutning till ängarna var friskare än de rev som saknade sjögräs som grannar. Forskarna menar att resultaten belyser vikten av sjögräs för människors hälsa. Vad den renande effekten beror på är ännu inte utredd. Sjögräs är den vanligaste typen av ekosystem i världens hav och finns i ungefär 60 arter. Bland annat fungerar de som barnkammare för många fiskar.

Läs mer här (science.sciencemag.org)