Miljöövervakning i arktiska områden visar att klimatförändringar påverkar flera av de svenska fjällsjöarna, bland annat genom högre vattentemperaturer.

Detta och fler resultat om tillståndet i sjöar och vattendrag presenteras i SLU:s rapport Sötvatten 2013. – Lufttemperaturen har stigit betydligt i fjällvärlden sedan 1990-talet vilket även påverkat vattentemperaturerna. Uppvärmningen förändrar markprocesser, tillrinning och slutligen fjällsjöarnas vattenkemi och de djur och växter som lever där, säger Willem Goedkoop, professor vid SLU.

Läs mer här (www.slu.se)