Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på sammanlagt 945 sälar under 2017, vilket är en ökning jämfört med fjolåret.

2017 års skyddsjakt omfattar 525 gråsälar, 290 knubbsälar och 130 vikaresälar, sammanlagt 945 individer. Det innebär en ökning jämfört med fjolåret då skyddsjakten uppgick till totalt 840 individer. 2015 uppgick skyddsjakten till 510 sälar. Beslutet motiveras av att sälarna har sönder fiskeredskap och äter upp fångsten. Skyddsjakten får endast riktas mot sälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälar har orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. ”Naturvårdsverket bedömer att skyddsjakt kan förhindra skador genom att den får sälar att undvika fiskeområden och genom att den riktas mot sälar som specialiserat sig på att ta fisk från fångstredskap,” skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Läs mer här