Med dagens höga elpriser sneglar många svenskar mot solpaneler. Ny forskning visar dock att leverantörernas beräkningar av teknikens återbetalningstid lämnar mer att önska.

Nelson Sommerfeldt, forskare i energiteknik vid KTH, säger att beräkningarna för återbetalningstiden för solpaneler på sju till åtta år kan vara rena glädjekalkyler. Den som redan har installerat en anläggning har de senaste året tjänat bra på det, men hur framtiden ser ut är mer osäkert.

– Nu tar det nästan tolv månader att få ett solenergisystem installerat på grund av hög efterfrågan, och förhoppningsvis ser vi att elpriserna börjar sjunka då, säger han.

I dagsläget visar hans kalkyl att investeringen i solpaneler har en återbetalningstid på 13 år för en villa i gynnsamma lägen.

– Den stora frågan är hur länge de höga priserna kommer att bestå. Vi tar hänsyn till den osäkerheten och utgår från att vi kommer tillbaka till det normala om fem år.

Samtidigt är han en stor förespråkare för en ökad användning av förnybara energikällor som solkraft och tycker att solceller används bäst på hustak.

– Min huvudsakliga angelägenhet är att säkerställa att husägare kan få bra tillgång till information och förstå vad de investerar i. Om återbetalningstiden är 15 år i stället för 10 är detta ändå ett bra långsiktigt resultat. Problemet är att om förväntningarna inte uppfylls kan förtroendet för tekniken urholkas, säger Nelson Sommerfeldt i ett pressmeddelande.