Med hjälp av oxalsyra, som finns naturligt i växter, har forskare på Chalmers lyckas återvinna 100 procent aluminium och 98 procent litium ur förbrukade elbilsbatterier.

– Hittills har ingen lyckats hitta exakt rätt förutsättningar för att separera så här mycket litium med oxalsyra - och dessutom få bort allt aluminium samtidigt. Eftersom alla batterier innehåller aluminium behöver vi kunna ta bort det utan att förlora de andra metallerna, säger Léa Rouquette, doktorand vid institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

Processen gör också att förlusten av värdefulla råvaror som nickel, kobolt och mangan minimeras.

– Det här är en innovativ metod som kan förse återvinningsindustrin med nya alternativ och bidra till att lösa problem som hindrar utvecklingen. Då metoden kan användas även i stor skala hoppas vi att den ska komma till nytta i industrin de kommande åren, säger Martina Petranikova, docent vid institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers, i ett pressmeddelande.