Sedan två år tillbaka finns en anläggning för automatisk sortering av textilavfall, en satsning som har potential att öka återvinningen av textil.

– För att kunna återvinna textil i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer – just det som den automatiska sorteringen kan leverera. Det är länken mellan insamlat textilavfall och högkvalitativ fiber-till-fiber-återvinning, säger Gustav Sandin Albertsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Forskningen leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av Vinnova, men en rad olika aktörer från näringsliv, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter medverkar. Nu övergår anläggningen från att vara ett forskningsprojekt till Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, som har investerat i anläggningen

– Forskningsresultaten visar att automatisk sortering av textil fungerar i industriell skala, vilket innebär att den här tekniken kan minska råvaruuttag, vattenbrist, markanvändning och de tillhörande negativa effekterna som dessa faktorer har på vår miljö, säger Anna Vilén, kommunikationsansvarig för projektet på Sysav.

Vid full kapacitet kan anläggningen sortera 24 000 ton textilier varje år, vilket motsvarar ungefär 30 procent av textilierna som slängs i Sverige under samma period.

– Vi tror på den här tekniken och övergången till mer cirkulära processer. Det kommer vara en förutsättning för industrins utveckling med tanke på bristen på råmaterial, lagstiftning och exploatering av naturresurser, säger Titti Larsén, kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Stadium, en av projektets näringslivspartners.