EU-kommissionens vinterpaket föreslår att hela EU ska ha minskat användandet av energi med 30 procent år 2030. Dessutom ska mer förnybara energikällor användas.

EU-kommissionens tusen sidor stora energipaket har målet att hela EU ska förbruka 30 procent mindre energi. Förslaget ska också främja förnybara energikällor och ge konsumenter bättre möjligheter, bland annat att sälja elen de själva producerar. En del av förslaget är att äldre byggnader ska få stöd för renoveringar och moderniseringar då dessa står för 40 procent av Europas energikonsumtion. Åtgärderna ska leda till att 900 000 nya jobb skapas. EU:s tidigare mål låg på 27 procent minskad energianvändning till 2030.