Det finns en oro hos lokalbefolkning och turistföretag att vindkraftverk ska ha en negativ påverkan på turismen, men så är det inte, visar en ny rapport.

En ny rapport från forskningsprogrammet Vindval, ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket, visar att vindkraftverk har liten, om ens någon, inverkan på besökarnas upplevelse, val av destination eller avsikt att komma tillbaka.

I projektet har forskarna Tatiana Chekalina vid Etour på Mittuniversitetet och Solène Prince vid Linnéuniversitetet genomfört drygt 80 intervjuer med såväl svenska som utländska turister i Höga Kusten, Ånge kommun, Dalarnas län och Kalmar län. Resultatet visar att turister är mindre benägna att lägga märke till vindkraftverk i naturlandskap när de ägnar sig åt fysiskt krävande utomhusaktiviteter.

Forskarna har även utvecklat en enkät med vanliga frågor från lokala intressenter i svenska kommuner. Tester av enkäten visar att deltagare som ägnar sig åt utomhusaktiviteter, som att vandra och tälta, tenderar att ha positiva åsikter om vindkraftsutbyggnad och dess påverkan på natur och samhälle.

– Enkäten kan anpassas för specifika destinationer och användas för att undersöka värdet av turistupplevelser i miljöer med vindkraft. Underlaget kan sedan användas för en transparent och kunskapsbaserad dialog mellan lokala aktörer och vindkraftsbranschen kring frågor som berör turismutveckling i områden där vindkraft är etablerat eller planeras att etableras, säger Tatiana Chekalina i ett pressmeddelande.