Under flera veckor har en kupol av guld skapat stor nyfikenhet bland boende i Husby i Stockholm.

Kupolen som invigdes onsdagen den 20 april är en del av det nordiska samarbetsprojektet SURE! där bland annat Interactive Institute är en partner. Syftet med Energikupolen är att öka medvetenheten kring energi och kunskapen om energieffektivisering.

Alla som kliver in i Energikupolen kan via ett periskop i taket rikta blicken mot de omkringliggande byggnaderna i området. Där ser användaren hur energianvändningen ser ut i husen. Genom att vrida på periskopet kan användarna jämföra energianvändningen mellan olika byggnader.

– Det har varit väldigt roligt att få möta och prata med de boende i området och se deras reaktioner, både under installationen och vid invigningen. Många verkar väldigt förvånade, men positivt överraskade, de kommer fram till oss och undrar om det är ett gigantiskt påskägg eller ett rymdskepp säger Therese Balksjö, projektledare på Interactive Institute.

Projektet arbetar för att optimera energianvändningen och stärka hållbara livsstilar och praktiker för boende i de områden som är i behov av renovering. Tekniker för diagnostisering och optimering av värme- och inomhuskomfort i existerande byggnader kombineras med visualiseringstjänster och information riktad till hyresgästerna. Det ger ökad insyn i och förståelse för energikonsumtionen. Målet är att minska behovet av köpt energi med 30 procent.

D. Carnegie & Co är ägare till husen som deltar i projektet.

– Vi stöder gärna denna typ av projekt. Idag och i framtiden måste vi arbeta med nya verktyg för att skapa uppmärksamhet om energiförbrukning. Det ligger ett ansvar för oss som bolag där men även för den enskilde hyresgästen. Därför är detta projekt så bra, säger Björn Sundberg, kommunikationschef på D. Carnegie & Co.