Före kriget i Ukraina spretade synen på kärnkraft i Europa, vissa nationer satsade på nya reaktorer samtidigt som andra avvecklade. Utvecklingen är fortsatt splittrad, men Aleh Cherp, professor vid Lunds universitet och Central European University i Wien, tycker att tongångarna kring kärnkraft har blivit mer positiva efter krigets start.
– Många länder vill göra sig oberoende av rysk gas och kol, säger han.

Att det saknas samsyn kring kärnkraftens framtid i Europa blir tydligt när det kommer till bygg- och avvecklingsplaner.

– Frankrike och Storbritannien vill förnya sin kärnkraft, Ungern och Nederländerna vill expandera, Polen bygger sitt första kärnkraftverk medan Tyskland och Spanien vill avveckla sina befintliga anläggningar. Det finns ingen gemensam linje, säger Aleh Cherp.

Ett motiv för att investera i kärnkraft är att göra sig fri från rysk gas och kol.

– Jag tror att debatten skriftar mer åt kärnkraft nu, man vill inte betala för gas och kol från Ryssland. Dessa tankar fanns redan före kriget men har förstärkts nu.

Men samtidigt går det inte att göra sig helt fri från Ryssland.

– Det ryska statliga företaget Rosatom dominerar världsmarknaden för kärnkraftsteknologi. Många fattiga länder som planerar att bygga kärnkraftverk gör det inte bara med rysk teknologi, utan även med ryska pengar.

Ryssland en dominerande aktör

Det ryska åtagandet att bygga kärnkraftsanläggningar omfattar nämligen också att låna ut pengar för bygget, vilket finansieras genom att vinsten från den elförsäljning som kärnkraften ger återbördas till Rosatom, förklarar Aleh Cherp.

Aleh Cherp
Aleh Cherp, professor vid Lunds universitet och Central European University i Wien.

– Sådana planer finns exempelvis i Ungern, Bangladesh, Indien och i flera afrikanska länder. Hur det blir med byggplanerna nu är oklart, med tanke på sanktionerna mot Ryssland och de ryska bankernas ekonomiska status.

I och med Rosatom är Ryssland i dag en dominerande aktör på kärnkraftsmarknaden

– Bara ett fåtal länder i världen kan tillverka alla element för kärnkraftverk: Ryssland, USA, Japan, Sydkorea, Frankrike och Kanada - alla andra måste lita på någon annan.

Så hur kärnkraft utvecklas i världen framöver beror på hur dessa aktörer agerar, säger Aleh Cherp.

– Den europeiska kompetensen har tappats, massor av europiska tillgångar köptes av Japan, men efter Fukushima tappade även de sina visioner.

Kinesiska och indiska företag kan bli stora spelare

I Ryssland finns även stora naturtillgångar av uran, men detta skapar inte lika starka beroenden som gas och kol.

– Uran finns i många länder (Australia, Kazakhstan, Kanada, Namibia, Sydafrika och Niger) och kärnbränsle kan lagras under längre tid, så det påverkar inte elpriset i samma utsträckning som de fossila råvarorna.

Vad tror du om framtiden? Kommer fler länder att vilja satsa på tillverkning av kärnkraftsteknologi?

– Jag tror att kärnkraft kommer att fortsätta utvecklas, speciellt i Asien, där expansionen accelererar just nu. Det är en väldigt lukrativ marknad för utrustning, utbildning och andra tjänster som Ryssland kommer att försöka gå in i, om västerländska företag inte steppar upp. Inom kort kommer troligen även kinesiska och indiska företag att bli stora spelare, säger Aleh Cherp.