En långtidsstudie genomförd av forskare vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Lunds universitet och Göteborgs universitet visar en viss förhöjning av vissa cancerformer efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

I studien har forskarna följt samtliga invånare - 2,2 miljoner personer - som 1986 bodde i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland och Uppsala. I dessa områden finns personer som utsatts för olika stråldosnivåer från Tjernobylnedfallet via intag av kontaminerade livsmedel och från markbeläggning.

Tidigare uppföljningar har visat på en viss ökning av all cancer sammantaget, kopplad till markbeläggningen.

– Den stora skillnaden gentemot dessa studier är att vi nu utvecklat och använt ett dosberäkningsprogram för att kunna beräkna stråldoserna till kroppens olika organ från mark och livsmedel, säger Martin Tondel, forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Den nya studien visar en svagt ökad förekomst av cancer i tjocktarmen, bukspottskörteln och magsäcken hos män samt en viss ökning av lymfkörtelcancer hos kvinnor. Ökningarna är dock små och forskarna betonar att det är viktigt att tolka resultaten med försiktighet.

– Påvisade samband betyder inte att vi säkert kan säga att strålningen också är orsaken. Men studier efter kärnkraftsolyckor är mycket viktiga för att vinna mer kunskap om strålning och cancer och för att utveckla forskningsmetoder. Vi har till exempel identifierat att livsstilen som jägare kan ha spelat roll för våra resultat, vilket gör att vi kommer att kunna få fram ännu säkrare slutsatser i framtida studier, säger Martin Tondel i ett pressmeddelande.