Små energisystem som drivs av sol- och vindkraft skulle kunna vara en lösning för att ersätta de dieselaggregat som oftast används i dag för Arktis energiförsörjning.

Genom att lagra energi med hjälp av väte kan sol- och vindkraft användas i så kallade mikronät, mindre energisystem som kan användas på svårtillgängliga platser. Lösningen, som har tagits fram vid KTH, skulle kunna ersätta de dieselaggregat som ofta är huvudalternativet i dagsläget, exempelvis på Arktis.

– Den designade förnybara energi-väte-mikronätlösningen kan placeras ut direkt i olika arktiska samhällen. Det kan utnyttja vind- och solkraft fullt ut och extra väte kan exporteras för användning inom industri och transporter, säger Qianwen Xu, biträdande lektor i elkraftteknik vid KTH i ett pressmeddelande.

Lösningen kan införas relativt snabbt, inom ett till två år.

– Jag har fått bra respons och många som är intresserade av att bygga den här lösningen på bland annat Grönland, säger Qianwen Xu.

Mikronäten har även potential att användas i byggnader i stadsmiljö, ett projekt för implementering i smarta byggnader i staden bedrivs i Stockholm.