Elpriset är en av de hetaste frågorna i årets valdebatt. Men hur ligger det egentligen till med elpriset, och vilken påverkan har stängningen av kärnkraft?

De stigande elpriserna beror framför allt på dyrare gas till följd av kriget i Ukraina men det finns många fler förklaringar. Utsläppshandeln inom EU har gjort det dyrare att producera el med fossila bränslen, Tyskland har avvecklat flera kärnkraftverk och Frankrike har man fått stänga ner kärnkraftverk på grund av värmen.

­– Man ska komma ihåg att i ett europeiskt perspektiv är de svenska elpriserna låga, om det kan vara någon tröst, säger Fredrik Wikström, professor vid Karlstads universitet.

Han förklarar att elpriset bestäms utifrån tillgång och efterfrågan.

– Blåser det lite eller om kärnkraften behöver stängas av och det är hög efterfrågan så stiger priserna. Om all elproduktion går för fullt blir priserna lägre. Det är viktigt att förstå att elmarknaden inte är svensk utan nordeuropeisk. Situationen i grannländerna spelar därför stor roll för det svenska elpriset.

Varför slutar vi inte bara exportera el?

- Vi kan inte bromsa exporten på grund av handelsreglerna. Men man ska komma ihåg att en gemensam elmarknad har många fördelar, vi får totalt sett ett mycket effektivare system om flera länder kan hjälpas åt att matcha elproduktionen mot efterfrågan. Och det blir ännu viktigare ju mer sol- och vindkraft det är i systemet. Den dagen det är kallt, vindstilla och det är låga nivåer i dammarna till vattenkraften är vi tacksamma om det går att importera.

Nedläggningen av den svenska kärnkraften har haft relativt liten effekt på priset, menar han.

– Situationen i grannländerna har mycket större betydelse. Däremot har nedläggningen av kärnkraft gjort att det finns effektproblem i södra Sverige. När efterfrågan är stor räcker den regionala elproduktionen helt enkelt inte till. Det kan innebära att strömmen temporärt bryts för vissa områden i vinter.

Kärnkraften kan kompenseras, bland annat genom att bygga ut sol- vind- och biokraft.

– Men de snabbaste och mest lönsamma åtgärderna för att minska elanvändningen finns genom besparingar och effektiviseringar. Det finns en jättelik potential att genom smartare teknik effektivisera elanvändningen så att vi får samma nytta med mindre mängd el. Dessutom kan mycket elförbrukning flyttas till natten då det finns gott om el i systemet, säger Fredrik Wikström i ett pressmeddelande.