I ett nystartat projekt undersöks nu möjligheten att ersätta användningen av fossilt kol med biokol inom järn- och stålindustrin i Sverige.

Järn och stålindustrin är en viktig källa till export och sysselsättning i Sverige, men produktionen är tyvärr långt ifrån miljövänlig då kolet som används orsakar koldioxidutsläpp vid utvinning, transport och tillverkningsprocess. Sju till nio procent av de globala utsläppen av koldioxid kommer från järn- och ståltillverkning och i Sverige är den siffran ännu högre, på 12 procent.

Fossilt kol utvinns från gruvor medan biokol baseras på förnybara råvaror som vedrester eller industriellt biobaserat avfall, som behandlas under höga temperaturer.

– I diskussionerna om utfasning av fossilt kol är det oerhört viktigt att veta att kolatom fortfarande behövs när övergången mot den gröna omställningen sker. Därför är kol från biomassa ett väldigt bra alternativ eftersom det är det mest kostnadseffektiva, säger Kentaro Umeki, professor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

I Sverige finns i dagsläget ingen storskalig produktion av biokol som uppfyller järn- och stålindustrins krav. Det hoppas man hoppas lösa i det nya projektet där biokol ska produceras i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor.