El- och bränslepriser oroar ute i stugorna och är en av valdebattens hetaste frågor. Tyvärr finns ingen snabb lösning utan det krävs tid, och en helt ny energipolitik, enligt nationalekonomen Fredrik N G Andersson.

– Priserna kommer troligen vara höga för lång tid framöver. För att priserna skall sjunka måste vi antingen få större lagringskapacitet av el eller mer planeringsbar elproduktion. Det tar tid, säger Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Han betonar att det svenska energisystemet har byggts på tanken att vi skall lägga ned den planeringsbara elproduktionen (kärnkraften) och ersätta den med vindkraft.

– När det inte blåser, men el-efterfrågan är hög, var tanken att vi skulle importera el från Europa. På grund av kriget i Ukraina och bristen på naturgas är det inte längre möjligt i lika stor utsträckning. Då stiger elpriserna. Kriget i Ukraina betyder att hela vår energipolitik måste göras om. Det sker inte över en natt, säger han i ett pressmeddelande.