Sedan 2010 har den globala genomsnittliga vindhastigheten ökat och därmed också tillgången på energi till vindkraft.

Den nya studien innehåller mätvärden för vindhastigheter från drygt tre tusen mätstationer runtom i världen under perioden 1978 till 2017.

– Från och med år 2010 ser vi ett trendbrott, att den genomsnittliga vindstyrkan börjar öka i stället för att fortsätta minska, säger Deliang Chen, professor vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

De allt starkare vindstyrkorna har för USA:s del ökat den möjliga vindkraften med runt 17 procent för 2010 till 2017, enligt studien som publicerats i Nature Climate Change. Bakom studien står ett internationellt forskarteam med forskare från sju länder, bland annat Kina, Sverige och USA.