Kommunernas energi- och klimatrådgivning är inte bara viktiga för enskilda medborgares privatekonomi, de gör även stor nytta på samhällsnivå, enligt en studie från Chalmers.

I Sverige finns kommunala energi- och klimatrådgivare som kan vägleda privatpersoner, föreningar och småföretagare kring exempelvis energieffektivisering, klimatsmart renovering, solceller och laddstolpar. En ny studie från Chalmers visar att stödfunktionen är viktigt i omställningen av energisystemet.

– Energi- och klimatrådgivare fyller en viktig funktion, inte bara för individuella rådsökande utan också från ett samhällsperspektiv, säger Ingrid Mignon och Lisa Winberg, som har lett studien vid Chalmers, i ett pressmeddelande.

Rådgivarna utgör enligt studien också en länk mellan invånare och beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå.

Forskarna rekommenderar därför att rådgivarnas lokala kompetens tas tillvara för att identifiera nya nationella satsningar på energirådgivningen. De rekommenderar också att erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring främjas både rådgivare emellan och med aktörer på kommunen, regionalt och nationellt.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • René Mortensen skriver:

    Jag har själv arbetat som energi- och klimatrådgivare och i flera år arbetat i projekt nära andra energi- och klimatrådgivare. Under många år har fokus i första hand legat på att minska husägares energiKOSTNADER, inte deras energianvändning. Väldigt ofta har rådgivningen handlat om vilken värmepump som ska köpas in. På senare år har mycket fokus legat på solceller. MEN byte till värmepump eller installation av solceller minskar inte huset ENERGIbehov. Större fokus borde i första hand ligga på enkla men effektiva drift- och beteendeåtgärder för att minska energianvändningen och i andra hand investeringar som sänker byggnadens ENERGIbehov. Först i tredje hand borde rådgivningen handla om hur man eventuellt ska förändra energitillförseln.