Efter Kuwaitkriget tvingades Irak betala miljöskadestånd till sitt grannland, men enligt miljörättsjuristen Britta Sjöstedt kommer Ryssland antagligen inte behöva betala för miljöskadorna i Ukraina.

Förstörda naturområden, utsläpp av kemikalier samt luftföroreningar, eventuell radioaktiv strålning från kärnkraftverk och rester från radioaktiv ammunition: krig kan innebära enorma konsekvenser för miljön.

– Det finns internationella bestämmelser som ska skydda miljön i krig, men de har aldrig prövats i skarpt läge, berättar Britta Sjöstedt, universitetslektor vid Juridiska institutionen på Lunds universitet.

Efter Iraks invasion av Kuwait 1990 startades en FN-kommission för att tvinga Irak att ekonomiskt kompensera Kuwait för bland annat förstört vatten och miljöskador på grund av stora flyktingströmmar. Det har tagit trettio år att reda ut och i år betalade Irak den sista delen av skulden med hjälp av intäkter från oljeexport.

En sådan lösning ser dock svår ut i fallet med Ukraina och Ryssland, eftersom Ryssland kan lägga in veto mot beslutet i FN:s säkerhetsråd. När det handlar om folkrättsbrott finns inget överstatligt organ, utan det bygger på att stater kontrollerar varandra och inför sanktioner.

För att dömas i internationell domstol måste Ryssland på förhand ha godkänt att en rättslig prövning kan göras. Ett sådant godkännande saknas i miljörättsfrågor.

– Det är små förutsättningar att Ryssland ska dömas för miljöbrott i internationell domstol, säger Britta Sjöstedt i ett pressmeddelande.