Efter Kuwaitkriget tvingades Irak betala miljöskadestånd till sitt grannland, men enligt miljörättsjuristen Britta Sjöstedt kommer Ryssland antagligen inte behöva betala för miljöskadorna i Ukraina.

Förstörda naturområden, utsläpp av kemikalier samt luftföroreningar, eventuell radioaktiv strålning från kärnkraftverk och rester från radioaktiv ammunition: krig kan innebära enorma konsekvenser för miljön.

– Det finns internationella bestämmelser som ska skydda miljön i krig, men de har aldrig prövats i skarpt läge, berättar Britta Sjöstedt, universitetslektor vid Juridiska institutionen på Lunds universitet.

Efter Iraks invasion av Kuwait 1990 startades en FN-kommission för att tvinga Irak att ekonomiskt kompensera Kuwait för bland annat förstört vatten och miljöskador på grund av stora flyktingströmmar. Det har tagit trettio år att reda ut och i år betalade Irak den sista delen av skulden med hjälp av intäkter från oljeexport.

En sådan lösning ser dock svår ut i fallet med Ukraina och Ryssland, eftersom Ryssland kan lägga in veto mot beslutet i FN:s säkerhetsråd. När det handlar om folkrättsbrott finns inget överstatligt organ, utan det bygger på att stater kontrollerar varandra och inför sanktioner.

För att dömas i internationell domstol måste Ryssland på förhand ha godkänt att en rättslig prövning kan göras. Ett sådant godkännande saknas i miljörättsfrågor.

– Det är små förutsättningar att Ryssland ska dömas för miljöbrott i internationell domstol, säger Britta Sjöstedt i ett pressmeddelande.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.