5 270 terawattimmar per år, så mycket energi skulle hållbar vattenkraft kunna producera globalt, enligt en ny artikel från bland annat Göteborgs universitet. Störst potential finns i Afrika och Asien.

Forskare från bland annat Göteborgs universitet som har undersökt vattendrag runtom i världen visar att det finns stor potential för ny vattenkraft. Europas potential är begränsad, då det mesta redan utbyggt, medan 85 procent av världens outnyttjade lönsamma vattenkraft återfinns i Afrika.

– Vi har utvecklat en ny global standard för att kunna beräkna hur mycket hållbar vattenkraft som skulle kunna byggas. Vi har studerat topografi, ekosystem och avrinningsområden över hela världen, samt en digital höjdmodell med cirka 90 meters upplösning. Totalt har vi kartlagt 2,89 miljoner floder, det har varit ett hästjobb, säger Deliang Chen, professor i vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

I kartläggningen har forskarna tagit hänsyn till vattenkraftens miljömässiga och samhälleliga konsekvenser.

– Vår beräkning utesluter känsliga platser, till exempel i kulturarvsområden, särskilt skyddsvärda områden för biologisk mångfald, jordbävningsbenägna zoner och tätbefolkade regioner. Vi vill uppmärksamma att det fortfarande finns en enorm potential i vattenkraften globalt sett, säger Deliang Chen.

Enligt artikeln uppgår potentialen i den globala outnyttjade lönsamma vattenkraftspotentialen till 5 270 terawattimmar per år är, vilket kan relateras till Sveriges elproduktion 2021 på cirka 165 terawattimmar.

– Vi presenterar dessa fakta till världens länder, men det är upp till beslutsfattarna att välja om de vill utnyttja vattenkraften mer än i dag, säger Deliang Chen i ett pressmeddelande.  


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • cathrine skriver:

  Denna artikel väckte många frågor hos er läsare. Vi kontaktade Deliang Chen, en av forskarna bakom studien, som fick svara på era frågor. Vi har även intervjuat Deliang Chen till en längre intervju om vattenkraft som publiceras inom kort.

  ”Ny vattenkraft kan vara värre än kolkraft för klimatet när växtlighet dränks, särskilt i tropiska miljöer visar en rad olika studier.”
  – Det stämmer, dessa områden är exkluderade i vår studie. Vi har gjort en global beräkning där vi har exkluderat Europa och Nordamerika eftersom de är överutnyttjade sett till miljön, vi har byggt alldeles för mycket.

  ”Det bubblar fortfarande upp en del från de skogar/vegetation vi i Sverige dränkt för dammar. Vet man hur mycket per år? Hur mycket per kWh idag? Förmodligen obetydligt, men borde beräknas om det inte gjorts.”
  – Det är en bra fråga, vi har inte räknat på det eftersom Sverige är exkluderad i studien eftersom det redan är överutnyttjat.

  ”Det finns en hel del strömmande bäckar/åar/diken i Sverige som kanske kunde användas till elproduktion med ny teknik utan nya dammar eller diken, vad är på gång där?”
  – Ny teknik kommer inte att hjälpa, de är redan alltför överutnyttjade.

  ”Framtiden tillhör nog pumpkraftverken, dvs. sådana som pumpar upp sitt eget vatten med hjälp av el från sol och vind. Energilagring alltså. Har ni utrett det?”
  – Pumptekniken är bra, den ingår inte i denna studie men vi har en ny artikel på gång inom kort där vi har räknar på det.
  (Extrakt planerar att följa upp denna studie.)

  Mvh
  Extrakt-redaktionen

 • Kjell Prytz skriver:

  Framtiden tillhör nog pumpkraftverken, dvs. sådana som pumpar upp sitt eget vatten med hjälp av el från sol och vind. Energilagring alltså. Har ni utrett det?

 • Göran Hådén skriver:

  Ny vattenkraft kan vara värre än kolkraft för klimatet när växtlighet dränks, särskilt i tropiska miljöer visar en rad olika studier:
  https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/vattenkraft-varre-an-kol-for-klimatet

  • Dag Lindgren skriver:

   Det bubblar fortfarande upp en del från de skogar/vegetation vi i Sverige dränkt för dammar. Vet man hur mycket per år? Hur mycket per kWh idag? Förmodligen obetydligt, men borde beräknas om det inte gjorts. Det finns en hel del strömmande bäckar/åar/diken i Sverige som kanske kunde användas till elproduktion med ny teknik utan nya dammar eller diken, vad är på gång där?