5 270 terawattimmar per år, så mycket energi skulle hållbar vattenkraft kunna producera globalt, enligt en ny artikel från bland annat Göteborgs universitet. Störst potential finns i Afrika och Asien.

Forskare från bland annat Göteborgs universitet som har undersökt vattendrag runtom i världen visar att det finns stor potential för ny vattenkraft. Europas potential är begränsad, då det mesta redan utbyggt, medan 85 procent av världens outnyttjade lönsamma vattenkraft återfinns i Afrika.

– Vi har utvecklat en ny global standard för att kunna beräkna hur mycket hållbar vattenkraft som skulle kunna byggas. Vi har studerat topografi, ekosystem och avrinningsområden över hela världen, samt en digital höjdmodell med cirka 90 meters upplösning. Totalt har vi kartlagt 2,89 miljoner floder, det har varit ett hästjobb, säger Deliang Chen, professor i vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

I kartläggningen har forskarna tagit hänsyn till vattenkraftens miljömässiga och samhälleliga konsekvenser.

– Vår beräkning utesluter känsliga platser, till exempel i kulturarvsområden, särskilt skyddsvärda områden för biologisk mångfald, jordbävningsbenägna zoner och tätbefolkade regioner. Vi vill uppmärksamma att det fortfarande finns en enorm potential i vattenkraften globalt sett, säger Deliang Chen.

Enligt artikeln uppgår potentialen i den globala outnyttjade lönsamma vattenkraftspotentialen till 5 270 terawattimmar per år är, vilket kan relateras till Sveriges elproduktion 2021 på cirka 165 terawattimmar.

– Vi presenterar dessa fakta till världens länder, men det är upp till beslutsfattarna att välja om de vill utnyttja vattenkraften mer än i dag, säger Deliang Chen i ett pressmeddelande.