Om den förnyelsebara energin byggs ut kan den klara samtliga nordiska länders energiförsörjning. Det kräver dock en anpassning av distributionen och lagringsmöjligheterna. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Forskare från Uppsala universitet har tittat på de nordiska ländernas energibehov och om kommit fram till att förnyelsebara källor kan förse hela regionen med el. De pekar på utmaningen med att elen måste produceras i realtid, något som ställer stora krav på vattenkraften och dess flexibla lagring. - Många är skeptiska till om det kommer att fungera att helt eller delvis plocka bort kärnkraft och fossila bränslen, eftersom det kan bli så stora variationer i hur mycket el som kan produceras. Men vår studie visar att detta inte behöver vara något stort problem, det handlar om att hitta en bra mix av energikällor, säger Jon Olauson, forskare på institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Forskarna har studerat dessa blandningar av energikällor och vilken potential som finns i det. - Oavsett hur vi blandar de förnybara källorna får vi en ganska stor variation i de mellanlånga perioderna. Fortsatta studier bör därför fokusera på vad vattenkraften har för möjligheter att hjälpa till att balansera de här variationerna. Att producera något mer el än man behöver och sedan strypa produktionen vid timmar med låg förbrukning, kan vara ett annat sätt som kan minska balansbehovet, säger Jon Olauson.

Läs mer här (www.nature.com)