Regeringens beslut att pausa omprövningen av svensk vattenkraft kritiseras nu av forskare vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum.

Extrakt skrev i höstas om regeringens beslut att pausa omprövningen av vattenkraften, ett beslut som nu kritiseras av forskare vid Östersjöcentrum.

”I vissa vattendrag finns enbart musslor som är över 100 år gamla och som inte lyckats reproducera sig sedan dammen byggdes och öringen som är avgörande för lyckad reproduktion, försvann,” står det bland annat i Stockholms Universitet Östersjöcentrums yttrande över remiss gällande paus i prövningar av vattenkraften.

Forskarna betonar att det är nödvändigt att snarast ompröva och miljöanpassa svenska vattenkraftverk. Ett av skälen som lyfts är att Sverige har kritiserats av EU för att inte uppnå vattendirektivets mål om god ekologisk status. 

”Stockholms universitets Östersjöcentrum ser med oro på att en relativt väl fungerade process som äntligen tagit fart tack vare den breda kompromiss som hittats mellan vattenkraftindustrin, kultur och miljöintressen – nu riskerar att politiseras igen. Det har inte våra vatten och hotade arter tid med,” skriver Östersjöcentrum.