Gräsrotsprojekt inom förnybar energi är inte lika vanliga i Sverige som i många andra europeiska länder – men deras fördelar är flera och potentialen stor. Det visar EU-projektet Co2mmunity som nyligen avslutades.

I ett garage i den skånska byn Röstånga ligger solpaneler i en stor pappkartong. I somras registrerades den ekonomiska föreningen Röstånga energikooperativ och före årsskiftet hoppas en av de fem medlemmarna, Christian Stenqvist, få upp solcellerna på sitt tak. Tanken är att de ska spara pengar genom att göra det mesta själva, och även hjälpas åt och lära sig av varandra.

Kooperativet är ett exempel på ett så kallat ”community energy project”, en medborgarenergigemenskap.

Medborgarenergigemenskaper definieras som gräsrotsprojekt inom förnybar energi och kan se väldigt olika ut. Det nyligen avslutade forskningsprojektet Co2mmunity, med syfte att stödja etablering av gemensam el i Östersjöområdet, innehåller flera olika fallstudier, som exempelvis Kalmar energis satsning på Nöbble och Törneby solparker. Där har det kommunala energibolaget sålt andelar till sina kunder, men bland fallstudierna finns också exempel på bostadsrättsföreningar som producerar förnybar energi.

Vill bidra till nya energisystem

I projektet konstateras bland annat att storskalig vattenkraft och kärnkraft är de två största energikällorna i Sverige, vilket gör att majoriteten av energiproduktionen redan är fossilfri. Elen i Sverige är dessutom mycket billigare än i exempelvis Tyskland.

Henner Busch forskare vid Lunds universitet.

– Därför finns det inte så många incitament att dra igång medborgarenergigemenskaper här. Den som vill göra något för klimatet kommer troligen inte att börja med energiproduktion, säger Henner Busch forskare vid Lunds universitet och en av deltagarna i projektet.

Det här har dock inte hindrat Röstånga energikooperativ. När den första omgången solcellsanläggningar är monterade till våren är planen att visa upp och berätta om vad de gjort och locka fler medlemmar till nästa omgång.

– Det här är en inköpsförening och kunskapshub med framtidsvisioner om att bidra till omställning av energisystem och andra samhällsnyttor, säger Christian Stenqvist.

Lägre energikostnader och fler lokala jobb

På sikt vill medlemmarna samordna förbrukningen och produktionen av el i hela Röstånga så att den blir mer effektiv och byn kan bli mer självförsörjande.

Fördelarna med medborgarenergigemenskaper i Östersjöområdet är många, visar en litteraturgenomgång från Co2mmunity. Förutom miljönyttan kan lokalsamhället bland annat sänka sina energikostnader, skapa lokala jobb och, i vissa länder, få skatteintäkter. Det handlar också om att öka det lokala stödet för förnybar energi, inte minst vindkraft.

Det är en stor drivkraft att vara en pusselbit i den lokala omställningen.

– En viktig faktor till varför EU tycker att medborgarenergigemenskaper är viktiga är acceptans. Forskningen visar väldigt tydligt att människor är mycket mer öppna för förnybar energi om de är delaktiga i projekten både ekonomiskt och demokratiskt, säger Henner Busch.

För Röstånga energikooperativ är det viktigaste att satsa på bygden och dess ekonomi.

– Det är en stor drivkraft att vara en pusselbit i den lokala omställningen. Jag tänker att det måste vara mycket roligare att leva när man vet var elen kommer ifrån, säger Göran Sarner, en annan av medlemmarna i kooperativet.

Resultaten kan inspirera många målgrupper

Förutom vetenskapliga artiklar har Co2mmunity resulterat i praktiska handböcker för respektive deltagarland. Projektet har också gett förslag till politiker för att främja medborgarenergigemenskaper, som visar hur man till exempel kan ta fram mål och planer, eliminera hinder i lagstiftningen, fasa ut skadliga subventioner och främja utbildning och forskning.

Henner Busch tycker att ett av de intressantaste resultaten för Sveriges del är bredden av målgrupper som kan ta del och inspireras av förslagen.

– Studien visar att en stor mångfald av olika slags organisationer kan göra det här med en stor bredd i graden av åtagande. Människor kan bo i en ekoby, övertala sin bostadsrättsförening att installera solceller eller bara skriva på ett papper för att köpa andelar i en medborgarenergigemenskap. Det här är något som alla kan engagera sig i och det är en väldigt positiv tanke, säger han.