Abigail Sykes

Abigail Sykes är journalist, översättare, processledare och pedagog med fokus på omställningen till hållbara, rättvisa och regenerativa samhällen. Hennes specialiteter är bland annat ekologiska maskuliniteter (kopplingar mellan jämställdhet och miljö), antirasism och social rättvisa, gräsrotsengagemang, forskning, kultur, inre omställning samt framtidsvisioner. Hon är certifierad permakulturdesigner samt medgrundare till Omställningsbyrån och Starfish collective.

Malmö

Social hållbarhet

Klimatarbete i Malmö ska ge ökad inkludering

Hur kan Malmö stads arbete med klimatomställning också bidra till ökad inkludering och jämlikhet? Några av svaren är återbruk, jobbskapande och mötesplatser i varje stadsdel, enligt aktuell forskning.

Demonstration

Klimat

Rättvis omställning mer än ekonomisk kompensation

Ekonomisk kompensation är inte alltid det bästa sättet att göra energi- och klimatpolitiken mer rättvis. Forskning visar att delaktighet i beslutsprocesser kan vara minst lika viktigt.

Barn i skog

Livsstil & konsumtion

Så kan sagor hjälpa oss att leva mer hållbart

En dansbana där troll och människor möts, broar av spillmaterial samt ett arkitektkontor för barn och vuxna i skogen. Det är några av ingredienserna i designprojektet Trollsyn i hjärtmarkerna, där konstnärer och arkitekter forskar om hur resurser kan brukas på ett mer hållbart sätt.

Hängmatta

Klimat

”Hållbarhet handlar om våra relationer”

Varför gör varken ledare eller medborgare tillräckligt för att möta klimatkrisen? Ett svar är att en yttre omställning av politik, teknik och beteenden inte räcker. Enligt forskare behöver vi också uppmärksamma krisens inre orsaker.

Cyklar

Livsstil & konsumtion

Så kan en cirkulär ekonomi bli hållbar

Den dominerande synen på cirkulär ekonomi är i själva verket inte särskilt hållbar, enligt forskare. I ett nyligen avslutat projekt lyfter de bland annat fram småskaliga initiativ och en breddad debatt för att sluta kretsloppen.

Barn leker i sandlåda

Klimat

”Omställning handlar inte om att justera lite i marginalen”

Hur kan vi ställa om till ett hållbart liv bortom rådande normer och maktstrukturer? Hur kan vi gå från tekniska lösningar och individfokus till systemförändring? Detta undersöker forskare just nu i två projekt vid KTH.

Tomater

Mat & jordbruk

Sommarkurs ger konstnärliga perspektiv på hållbar mat

I sommar tar studenter vid Konstfack sig an frågan om hållbar matproduktion i skärningspunkten mellan akademi, aktivism och design. Kursen Design for Sustainable Co-Creation kopplar ihop stad och land, måltidsupplevelser och hållbarhet, för att främja matkultur och matsäkerhet.

Blåsippa

Klimat

”Vi behöver nya tankesätt och sluta utnyttja naturen”

Klimatforskaren Kimberly Nicholas har skrivit en personlig och hoppfull bok om att hitta mening och skapa verklig förändring baserat på fakta, känslor och handling kring klimatkrisen.

Barn och klimat

Klimat

Så pratar du med barn om klimatet

Sex av tio barn är oroliga för klimatförändringar. En vanlig fråga är ”När ska världen gå under?” Men det går att använda oron som en positiv kraft, enligt den nya boken Prata med barn om klimatet.

Göran Sarner och Christian Stenqvist

Industri & Energi

Lokalsamhällen tar makten över elen

Gräsrotsprojekt inom förnybar energi är inte lika vanliga i Sverige som i många andra europeiska länder – men deras fördelar är flera och potentialen stor. Det visar EU-projektet Co2mmunity som nyligen avslutades.

Gröna vågare

Livsstil & konsumtion

Många utmaningar för den nya gröna vågen

Många ser dagens ”gröna vågare” som naiva idealister. Enligt Maxim Vlasov vid Umeå universitet är de snarare hårt arbetande entreprenörer, och i sin avhandling undersöker han vilken roll de kan spela i omställningen till ett samhälle bortom tillväxt.

Mat & jordbruk

Skolmåltider lär elever om hållbarhet

Grönsaker av lera, modighetsdiagram samt mer vegetariskt. I ett projekt vid Örebro universitet används skolmaten i lärandet om hållbar utveckling.

Hållbara städer

Forskare hjälper kommun att nå klimatmål

Universitetslektor Kimberly Nicholas från Lunds universitet vill göra verklighet av vetenskap. Därför ska hon arbeta med kommunen för att göra Lund klimatneutralt till år 2030.

Demokrati

Klimat

Därför hotas demokratin av klimatkrisen

Samtidigt som auktoritära partier vinner mark går mänskligheten mot en allvarlig klimatkris. Men det går att ställa om samhället på ett sätt som stärker demokratin, enligt svenska forskare.

Flygskam

Klimat

Bortom flygskam – därför slutar människor flyga

Kunskap i kombination med moral, egna upplevelser av klimatförändringar samt socialt stöd. Det gör att människor väljer bort flyget, visar en ny svensk studie.

Ekoby

Hållbara städer

Ekobyar inspirerar till hållbart boende

Kan ekobyar bidra till att möta de utmaningar som samhället står inför när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? Ja, enligt forskare, som menar att svenska ekobyar ännu inte utnyttjar sin fulla potential.

Skog

Så får barn bäst kontakt med naturen

Svensk forskning visar att barn som identifierar sig med naturen är mer benägna att skydda den, och slår fast hur barns relation med naturen stärks bäst.

Natur

Livsstil & konsumtion

Synen på naturen människocentrerad

Naturvetenskaplig forskning räcker inte för att förstå hur vi skapar ett hållbart samhälle. För att naturen inte ska förstöras behöver vi komma bort från den människocentrerade livshållningen, menar forskaren David Thurfjell.

Kikärtor

Mat & jordbruk

Kan Sverige bli självförsörjande på protein?

Forskare har undersökt vad som händer om vi minskar köttätandet med 50 procent – vilket ungefär motsvarar dagens import – och ersätter proteinet med inhemskt odlade baljväxter.