Industrin är redo för klimatomställningen och det offentliga erbjuder medel för ny teknik. Men den politiska styrningen ger inte tillräckliga incitament för att genomföra omställningen, enligt en rapport från Naturvårdsverket.

Den svenska industrin står för omkring en tredjedel av Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser. En ny rapport från Naturvårdsveket visar att industrin är redo för omställningen och att det offentliga erbjuder betydande medel för att forska, utveckla och demonstrera ny teknik. Däremot ger inte den politiska styrningen tillräckliga incitament för att genomföra omställningen.

– Det finns medel för forskning, demonstration och pilotanläggningar tillgängliga hos både svenska och europeiska finansiärer. Däremot har utsläppshandeln som styrmedel ett fortsatt begränsat genomslag på industrins omställning säger Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.