På grund av coronakrisen är prisraset på olja just nu historiskt. Men att kraschen leder till att oljebrunnar pluggas igen för gott och påskyndar en grön omställning är långtifrån säkert.

Prisras på olja har skett tidigare, men dagens efterfrågeminskningen är spektakulär, enligt André Månberger, forskare i miljö- och energisystem vid Lunds universitet. Han varnar för en backlash – om länder inte gör sig mindre beroende av oljan.

– Om den krisande oljebranschen inte blir föremål för några räddningspaket, blir det förmodligen färre bolag som klarar sig. Å andra sidan, om Sverige och andra länder inte minskar sitt fossilberoende kan de som klarar sig ta ut ett högre pris längre fram.

En grön omställning är lågprioriterad för många oljeproducerande länder, eftersom oljeintäkterna står för en stor del av inkomsterna till en redan mager statskassa. Vissa av dessa länder styrs dessutom också av auktoritära regimer som kontrollerar intäktsflödena och för vilka oljan blir ett sätt att hålla sig kvar vid makten.

– Men eftersom befolkningen i dessa länder växer i kombination med att oljan för eller senare sinar, använder många styren intäkterna från olja för att finansiera en utbyggnad av förnybara, inhemska energikällor. Export kommer alltså att vara fortsatt prioriterat i flera år framöver, säger André Månberger i ett pressmeddelande.